kindercoaching

stoplichtOpvoeden is een reis naar volwassenheid. Soms ben je heerlijk op weg, een andere keer word je gedwongen om even stil te staan.  Je kunt voor het rode stoplicht komen te staan als er bijvoorbeeld emotione problemen, gedragsproblemen, leerproblemen of andere voorkomende opvoedkwesties op je weg komen.

Het is niet fijn om gedwongen te worden tot stilstand en het valt niet mee om te bekijken welke weg je moet nemen om weer vooruit te gaan.

De kindercoach is een stoplichtdenker. Bij de eerste coaching sta je bewust stil bij het rode stoplicht: je schenkt aandacht  aan het probleem.

 • Wat is je probleem?
 • Hoeveel last heb je ervan?
 • Hoeveel last heeft iemand anders ervan?
 • Als ik het heb, wat betekent dat dan voor mij?
 • Hoe doe jij je probleem?
 • Wat levert je probleem jou op?
 • Wat levert je probleem anderen op?

Nadat je hierbij stil hebt gestaan, besluit je of het tijd is of het stoplicht op groen kan springen.

 • Welke weg gaan we als het groen wordt kiezen?
 • Wat wil je in de plaats van je probleem?
 • Wat wil je WEL?
 • Wat is je doel, wat wil je bereiken?
 • Wie ben je zonder je probleem?
 • Wat kan je, wat doe je en waar ben je?

Als ouders of kinderen zeggen ‘ik wil het probleem NIET meer’ of ‘het probleem moet stoppen’, help een kindercoach om te bedenken wat je WEL wilt. Samen bekijk je hoe je dit het beste kunnen doen. Hiervoor leert het kind vaardigheden aan die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken.

De kleur tussen rood en groen is oranje. Deze kleur is steeds de tussenstap die het sein geeft voor verder gaan of stoppen. Want er komt altijd weer een rood stoplicht (wat je ook terugval kunt noemen) en je kunt ieder moment besluiten of je verder wilt gaan met groen.